logo
Toggle Menu
Tjänster
Ordningsvakt Hotellsäkerhet VIP- Service/Evenemang Säkerhetskonsultation/utbildning Trygghetstjänster
Bygg- och projektbevakning Väktartjänster Väktartjänster med hund Stationär bevakning
Ordningsvakt

Med våra ordningsvakter erbjuder vi hjälp med ordningshållning enligt polismyndighetens krav.

Det kan vara på:

 • krogar mm med alkoholutskänkning
 • köpcentra och centrumanläggningar
 • hotell och sjukhus                      
 • buss-, tåg- och pendelstationer
 • samt vid mässor och offentliga tillställningar.

 


Ordningsvakterna verkar för att upprätthålla allmän ordning och har befogenheter att avvisa eller omhänderta berusade och störande personer.

 

Alla ordningsvakter har förordnande från polismyndigheten och lyder under polisen i tjänsteutövandet. Vi ställer höga krav på att våra ordningsvakter skall ge ett förtroendefullt och professionellt bemötande och att de lugnt och korrekt kan hantera besvärliga situationer.

Upp-knapp
Ordningsvakt Hotellsäkerhet VIP- Service/Evenemang Säkerhetskonsultation/utbildning Trygghetstjänster
Bygg- och projektbevakning Väktartjänster Väktartjänster med hund Stationär bevakning
Hotellsäkerhet

Att anlita ordningsvakts tjänster på hotell- och konferensanläggningar leder till ökad trygghet och trivsel för såväl gäster som personal. Guard Security är måna om att tillhandahålla välutbildade, pålitliga och serviceinriktade väktare och ordningsvakter som på ett naturligt sätt utgör en del av anläggningens verksamhet som värdar/värdinnor.Utöver stöd, service och information till gästerna ingår förebyggande av skadegörelse och brand, inbrott och stölder samt upprätthållande av god ordning i de uppgifter vår personal hjälper till med. Upplägget planeras ihop med uppdragsgivaren.

Samarbetsformerna kan vara:

 • Ordningsvakter
 • Insatser vid konferenser, event, VIP-gäster och liknande
Vår personal har utbildning i HLR/Första hjälpen och brandsäkerhet
Upp-knapp
Ordningsvakt Hotellsäkerhet VIP- Service/Evenemang Säkerhetskonsultation/utbildning Trygghetstjänster
Bygg- och projektbevakning Väktartjänster Väktartjänster med hund Stationär bevakning
VIP- Service/Evenemang

Evenemangs och VIP-säkerhet kräver noggrann planering och förberedelse. Guard Security är en tillförlitlig partner i detta förarbete och bidrar sedan med kvalificerade väktare och ordningsvakter vid själva evenemanget.

 

Evenemangssäkerhet

 

Övervakning och ordningshållning behövs vid många typer av evenemang för att tillförsäkra säkerhet och trivsel för publik och agerande. Det kan vara stadsfestivaler, musikfestivaler, konserter, idrottsarrangemang, motortävlingar och liknande. Vår personal är kompetent och serviceinriktad och har även utbildning i HLR/Första hjälpen-insatser.
VIP-säkerhet

 

VIP-säkerheten inriktar sig på trygghet, säkerhet och trivsel för specifika personer och grupper i samband med evenemang, högtidssammankomster, konferenser och liknande.  Vår personal agerar diskret och med hög säkerhets- och servicegrad. Vi agerar inte som livvakter eller som personskydd utan har en mera allmänpreventiv uppgift.
Upp-knapp
Ordningsvakt Hotellsäkerhet VIP- Service/Evenemang Säkerhetskonsultation/utbildning Trygghetstjänster
Bygg- och projektbevakning Väktartjänster Väktartjänster med hund Stationär bevakning
Säkerhetskonsultation/utbildning

Guard Security har stor erfarenhet av säkerhets- och skyddsfrågor. Vi kan hjälpa er med utredningar och förslag på insatser för:

 • Ordningshållning
 • Hotellsäkerhet
 • Evenemangs- och VIP-säkerhet


Upp-knapp

Ordningsvakt Hotellsäkerhet VIP- Service/Evenemang Säkerhetskonsultation/utbildning Trygghetstjänster
Bygg- och projektbevakning Väktartjänster Väktartjänster med hund Stationär bevakning
Trygghetstjänster

Väktarjobben i bostadsområden, på kollektivfordon och stationer och många andra miljöer har som huvuduppgift att verka för trygghet, gemenskap och trivsel. Väktarna kallas i dessa sammanhang för Trygghetsvärdar, Bomiljöväktare eller liknande.

Beställare av trygghetstjänster är ofta:

 • Bostadsrättsföreningar
 • Fastighetsföretag
 • Kollektivtrafikföretag                     

Trygghetstjänsterna planeras i samarbete med uppdragsgivaren alltefter det aktuella behovet. I bostadsmiljöer kan, utöver service och assistans till boende och besökande, även ingå garage- och parkeringsövervakning, aktiv kontakt med ungdomar i området, skaderapportering och insatser mot störande aktiviteter.

 Hyreshus


Upp-knapp
Ordningsvakt Hotellsäkerhet VIP- Service/Evenemang Säkerhetskonsultation/utbildning Trygghetstjänster
Bygg- och projektbevakning Väktartjänster Väktartjänster med hund Stationär bevakning
Bygg- och projektbevakning

Byggarbetsplatser, väg- och andra infrastrukturprojekt utsätts ofta för stölder och skadegörelse under icke arbetstid. Såväl material, speciellt metaller, och verktyg samt drivmedel är stöldbegärliga. Gods- och förseningskostnaderna blir ofta betydande.

Guard Security erbjuder stationär objektsbevakning för begränsning av stölder och skadegörelse vilket även leder till ökad trivsel och säkerhet för dem som är verksamma på arbetsplatsen. Vi kan också hjälpa till med in- och utpasseringskontroller samt tillträdeskontroller och även brandövervakning.

Arbetsuppgifterna för våra väktare planeras i samarbete med uppdragsgivaren. Vid behov kan vi även erbjuda väktartjänster med hund.

Byggarbetsplats


Upp-knapp
Ordningsvakt Hotellsäkerhet VIP- Service/Evenemang Säkerhetskonsultation/utbildning Trygghetstjänster
Bygg- och projektbevakning Väktartjänster Väktartjänster med hund Stationär bevakning
Väktartjänster

Guard Security erbjuder väktartjänster för enskilda och offentliga miljöer. Främst arbetar vi med stationär objektsbevakning för trivsel och säkerhet samt begränsning av stölder och skadegörelse.

Arbetsuppgifterna för våra väktare och ordningsvakter planeras i samarbete med uppdragsgivaren alltefter det aktuella behovet. Det kan röra sig om alltifrån receptions- och telefonisttjänster till ronderande bevakning på industrier och byggarbetsplatser. Andra exempel på väktartjänster är:

 • Butiksvärdar i större butiker och köpcentra
 • In-och utpasseringskontroller
 • Tillträdeskontroller                     
 • Väktartjänster på resecentra och allmänna platser

 VäktarbilExempel på platser där väktartjänster efterfrågas:

Enskilda miljöer

 • Större process- och verkstadsindustrier
 • Mindre och medelstora industrier och verkstäder
 • Logistikcentra
 • Byggarbetsplatser
 • Kontor

Offentliga miljöerVi kan även erbjuda väktartjänster med hund.

Upp-knapp
Ordningsvakt Hotellsäkerhet VIP- Service/Evenemang Säkerhetskonsultation/utbildning Trygghetstjänster
Bygg- och projektbevakning Väktartjänster Väktartjänster med hund Stationär bevakning
Väktartjänster med hund

Som ett komplement till ordinarie väktartjänster erbjuder Guard Security även bevakning och patrullering med hund. Vanliga miljöer där väktartjänster med hund utnyttjas är:

 • Industriområden och -lokaler
 • Lagerlokaler
 • Byggarbetsplatser
 • Köpcentra och varuhus

 Hund

 

Vakthunden med sin överlägsna hörsel och luktsinne märker snabbt eventuella avvikelser i omgivningen, vanligen intrång på området, och markerar till föraren. Detta ger en extra effektivitet i arbetet.

Bevakning och patrullering med hund ger också förstärkt auktoritet och preventiv verkan. Våra vakthundar är också tränade att försvara sitt område och sin förare vid ett eventuellt överfall.

Vi kan även erbjuda specialtjänster som markering av brandrök eller miljöfarliga utsläpp.

Upp-knapp
Ordningsvakt Hotellsäkerhet VIP- Service/Evenemang Säkerhetskonsultation/utbildning Trygghetstjänster
Bygg- och projektbevakning Väktartjänster Väktartjänster med hund Stationär bevakning
Stationär bevakning

Guard Security erbjuder väktartjänster för enskilda och offentliga miljöer. Främst arbetar vi med stationär objektsbevakning för trivsel och säkerhet samt begränsning av stölder och skadegörelse.

Arbetsuppgifterna för våra väktare och ordningsvakter planeras i samarbete med uppdragsgivaren alltefter det aktuella behovet. Exempel på stationära bevakningstjänster:

 • Butiksvärdar i större butiker och köpcentra
 • Bevakning på industrier och byggarbetsplatser
 • Receptions- och telefonisttjänster
 • In-och utpasseringskontroller
 • Tillträdeskontroller
 • Väktartjänster på resecentra och allmänna platser

 Stationär bevakningExempel på platser där väktartjänster efterfrågas:

Enskilda miljöer

 • Större process- och verkstadsindustrier
 • Mindre och medelstora industrier och verkstäder
 • Logistikcentra
 • Byggarbetsplatser
 • Kontor

Offentliga miljöerVi kan även erbjuda väktartjänster med hund.

Upp-knapp
Guard Security Scandinavia AB
Älvås Gård
461 70 Trollhättan
Magnus Johansson, vd
Tel: 0722-44 95 00
magnus@guardsecurity.se
© www.guardsecurity.se

Personuppgiftspolicy